Hoạt
Vui học cùng DHP

DHP không chỉ chú trọng đến chất lượng giảng dạy, tư vấn. Các hoạt động ngoại khóa xem kẽ trong cùng chương trình học giúp tăng hiệu quả học tập , qua đó các bạn học viên xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và rút ra những bài học thực tiễn có ích trong cuộc sống cá nhân.