Khóa
Trang chủ Khóa học tiếng Đức
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức

Lịch Khai giảng các khóa học tiếng Đức

Trình độ

Lớp học

Lịch Khai giảng

Ca học

A1.1

Siêu tốc

20.03.2023

Sáng /Chiều

A1.2

Siêu tốc

27.03.2023

Sáng /Chiều

A2.1

Siêu tốc

17.04.2023

24.04.2023

Sáng /Chiều

A2.2

Siêu tốc

22.05.2023

29.05.2023

Sáng /Chiều

Luyện thi A2

Từ thứ 2 đến thứ 6

29.05.2023

05.06.2023

Sáng /Chiều

B1.1

Tiêu chuẩn

26.06.2023

Sáng /Chiều

B1.2

Tiêu 

07.08.2023

Sáng /Chiều

Luyện thi B1

Từ thứ 2 đến thứ 6

18.09.2023

Sáng /Chiều